Θεσσαλονίκη: Πρωτοβουλία πολιτών κατά του δικτύου 5G

από Επιβιώνουμε
284 θεάσεις