Επιβιώνουμε

Δημ. Διαβούλευση: “Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά”

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με θέμα:  Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά

Τι σχολίασε στα επί μέρους άρθρα το Κίνημα Επιβιώνουμε:

Άρθρο 01 – Ορισμοί

Με χαρά χαιρετίζουμε τον δημόσιο διάλογο, ωστόσο με λύπη αντιλαμβανόμαστε ότι το σχέδιο νόμου δίνει τη γενικότερη εντύπωση μιας βεβιασμένης προσπάθειας νομιμοποίησης της επερχόμενης τεχνολογίας 5G, πληθώρα ελευθεριών στις εταιρείες και καμία συμμετοχή των νέων αυτοδιοικητικών αρχών μετά το πέρας της διαβούλευσης, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση και τον έλεγχο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Λάμπουν, δε, δια της απουσίας τους, οι τοπικές οργανώσεις, σύλλογοι και λοιποί εκφραστές πολιτών, καθώς και η αναφορά στις ευπαθείς ομάδες με έμφαση εκείνη που ορίζεται ως κατηγορία ατόμων με Ηλεκτρομαγνητική Υπερευαισθησία, ως ορίστηκε την 1/4/2017 σε Ημερίδα του ΙΣΑ.

http://www.isathens.gr/syndikal/6743-imerida-ilektromagnitiki-aktinovolia.html

Άρθρο 02 – Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά

6. Για κάθε αίτημα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας, τροποποίησης κατασκευής κεραίας, επικαιροποίησης επιμέρους δικαιολογητικών ή/και διοικητικών πράξεων που αφορούν συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας, τηρείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) φάκελος με το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, που καθορίζεται με τον παρόντα νόμο, ο οποίος είναι προσβάσιμος απ’ όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

9. Στις εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). […]

Το άρθρο δεν ξεκαθαρίζει αν δικαιούται η εταιρεία να λειτουργεί την κεραία της μέχρις ότου να εκδοθεί η σχετική άδεια, έχοντας μόνο υποβάλει τον φάκελο της. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε στον Βόλο, όπου ο Πύργος του ΟΤΕ στο ύψωμα Αηδονάκι, με κωδικό θέσης 1404136 λειτουργεί πολλά έτη χωρίς άδεια, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, έχει καταθέσει αίτηση το 2011 και έκτοτε έχει προβεί και σε πολλαπλές αναβαθμίσεις. Αναφέρεται: “Η κατασκευή της κεραίας πλοιροί, κατά δήλωση της εταιρείας όλες τις προϋποθέσεις”, ενώ μια ματιά στον φάκελο της και βλέπουμε μια περιβαλλοντική μελέτη του 2004!

Στο μεταξύ, όλα τα γνωστά συμπτώματα που αναφέρονται παγκοσμίως ως απόρροια της έκθεσης σε υψηλά επίπεδα μη ιονίζουσας ακτινοβολίας -πονοκέφαλοι, αϋπνία, κατάθλιψη, εμβοές κλπ- καταγγέλλονται από πολίτες του Βόλου κάθε ηλικίας, ενώ ο καρκίνος, καρδιακά και εγκεφαλικά, αλλά και αυτοκτονίες, έχουν τελευταία εκτοξευθεί, κάτι που σχολιάζεται καθημερινά στον τοπικό τύπο και ραδιόφωνα.

Ως εκ τούτου, τονίζουμε ότι καμιά κεραία δεν πρέπει να είναι σε λειτουργία αν δεν της έχει δοθεί η τελική άδεια, για την οποία πρέπει να έχουν λόγο και οι τοπικές κοινωνίες.

Άρθρο 03 – Άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ

1. Για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος κατασκευής κεραίας υποβάλλει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από τα κάτωθι δικαιολογητικά: […] δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση Δήλωση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Δυστυχώς από την παγκόσμια πείρα μας που αφορά σε όλες τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες, καταναλωτικά αγαθά ή ακόμα και φάρμακα, οι μελέτες που γίνονται από τις ίδιες τις εταιρείες υπάγονται στον γενικό κανόνα, “Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει”. Είναι εντελώς για το θεαθήναι και συντάσσονται από επιστήμονες που δουλεύουν για τις εταιρείες.

Το άλλο σοβαρό θέμα είναι ότι πάντα αναφέρονται για το δικό τους προϊόν, κι αν αυτό βρίσκεται εντός των “επιτρεπτών ορίων”, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι δεν είναι οι μοναδικοί στον κόσμο. Ουδείς παρέχει μελέτη τι μπορεί να προκαλέσει το δικό του προϊόν -εν προκειμένου μια κεραία- συνδυαστικά, με τις κεραίες κάποιας άλλης κινητής, αλλά και όχι μόνο, σε συνδυασμό και με την οικιακή ασύρματη τεχνολογία, όπως τα πολλά wifi σε μια πολυκατοικία, συν το δημόσιο, συν τους έξυπνους μετρητές που θέλετε να μας επιβάλλεται (κι εδώ πρέπει να γίνει ξεχωριστή δημόσια διαβούλευση), συν … συν… συν… ό,τι έχει ο καθένας στο σπίτι του γιατί τον διαβεβαιώνει ο κάθε κατασκευαστής ότι είναι “εντός των ορίων”, άρα και ασφαλές.

Και πάλι θα επιμείνουμε στην συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και φορέων, καθώς αυτούς αφορά τόσο η χρήση όσο και η ασφάλεια.

Επίσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 & 7, εφόσον ο Πύργος του ΟΤΕ στο Βόλο δεν έχει πάρει την κανονική του άδεια, να σταματήσει άμεσα η λειτουργία του, μέχρις ότου γίνουν σωστοί έλεγχοι.

Άρθρο 04 – Έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η τροποποίηση, προσθήκη ή αντικατάσταση των ως άνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Αυτό -όπως το συναντούμε και σε παρακάτω άρθρα- μοιάζει με παίρνουμε άδεια για μπακαλικάκι αλλά στη συνέχεια το εξελίσσουμε σε 6όροφο μάρκετ! Νέα δομή; Νέος φάκελλος με όλη τη σχετική διαδικασία και τη σύμφωνη γνωμοδότηση τοπικών φορέων. Που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι Περιφέρειες, Δήμοι με ειδικές υπηρεσίες όπως γίνεται για άλλα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και οι πολίτες να μπορούν να έχουν λόγο με τους δικούς τους φορείς. Μιλάμε για την υγεία και το περιβάλλον, κύριοι, τι περισσότερο σημαντικό από αυτό;

Τώρα, όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις, καλό είναι να θυμηθούμε την Ατζέντα 21, Αειφόρος Ανάπτυξη, και όχι μόνο όταν πρόκειται για πράσινους φόρους και περιορισμό κινήσεων και δράσεων των πολιτών, σωστά; Ακτινοβολία και Αειφορία είναι δυο πράγματα που δεν συνάδουν.

Άρθρο 05 – Έλεγχος εφαρμογής έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών από Ελεγκτή Δόμησης- Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας

Δεν θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο σε τι Δίκτυο κοινής ωφέλειας αναφέρεστε; Ο ένας καταλαβαίνει ότι πρόκειται για έξυπνους μετρητές (άρα ΔΕΗ) εμείς πάλι σκεφτόμαστε και την ευρωζωνική, που όταν θα κόβεται το ρεύμα για πολλούς και διαφόρους λόγους και για πολλές ώρες, είτε στην πρωτεύουσα είτε (ακόμα χειρότερα) στην επαρχία, δεν θα έχουμε ούτε σταθερό τηλέφωνο. Οι μεν εταιρίες και κύρια ο ΟΤΕ θα βγει κερδισμένος, χαμένος θα είναι ο παππούς που θα πρέπει να μάθει πως λειτουργεί το ρούτερ και να έχει απαραίτητα κινητό για παν ενδεχόμενο και κυρά Κούλα των 80 Μαΐων στα ορεινά!

Άρθρο 07 – Συνεγκατάσταση – Από κοινού χρήση ευκολιών.

Είμαστε υπέρ της συνεγκατάστασης αλλά και του αυστηρού ελέγχου πριν και κατά την διάρκεια αλλαγών, όπου πρέπει να απαιτούνται νέοι φάκελλοι και εγκρίσεις.

Άρθρο 08 – Εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Τι; Πως; Πότε; Που; Γιατί; Αυτό το άρθρο είναι εμπάτε κεραίες και αλέστε. Κανένας περιορισμός στον αριθμό των εγκαταστάσεων της κάθε εταιρείας ανά περιοχή σε κατοικημένη περιοχή. Καμία συμμετοχή και γνώμη των πολιτών. Κάποιος έχει ένα δώμα και το δίνει για να μπει κεραία, αδιαφορώντας για τον γείτονα και το περιβάλλον και τι αποτέλεσμα θα έχει συνδυαστικά η μια με την άλλη.

Kάτι που θα άλλαζε λίγο τα πράγματα είναι να υπάρχει μια απαραίτητη υψομετρική διαφορά (ανάλογα με την γωνία εκπομπής) των κεραιών κινητής τηλεφωνίας τουλάχιστον με τις κατοικίες που βρίσκονται σε αποστάσεις <150 μέτρων. Μια άλλη λύση που προτείνεται από ειδικούς, είναι να υποχρεώνονται οι εταιρείες να μοιράζονται τους σταθμούς βάσης έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των σημείων με ανεβασμένες τιμές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, αυτό ωστόσο σημαίνει, λιγότερα σημεία, αλλά με υψηλότερες εκπομπές.

Άρθρο 09 – Τροποποίηση κατασκευών κεραιών

Να καταργηθεί όλο ο άρθρο με τις περιπτώσεις και υπο-περιπτώσεις και να απαιτείται εκ νέου άδεια, γιατί… στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάολος, κι αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν δώσουν ευκαιρίες για παρανομίες.

Άρθρο 10 – Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών:
α) Σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων.
β) Σε πυλώνες φωτισμού.
γ) Κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.
δ) Εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Μέχρι την δημοσίευση των ανωτέρω κανονισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω υποδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Εδώ αρχίζει και τελειώνει η διαβούλευση. Προς τι όλα τα υπόλοιπα άρθρα αφού έχετε ήδη αποφασίσει να τρέξετε την 5G χωρίς την άδεια μας; Και χωρίς καν την ενημέρωση του κοινού, που οι εταιρείες τάζουν γρήγορες ταχύτητες που θα κατεβάζουν ταινίες σε δευτερόλεπτα, δηλαδή, αυτό που απαγορεύεται βάσει πνευματικών δικαιωμάτων.

Πολίτες σε Αμερική, Καναδά και Ευρώπη έχουν ήδη ξεσηκωθεί εναντίον αυτής της νέας τεχνολογίας που δεν έχει ΚΑΝ δοκιμαστεί σε ανθρώπους και καταθέτουν μαζικές μηνύσεις. Στο ιστολόγιο μας (https://epivionoume.com) θα βρείτε μερικά άρθρα από τα πολλά που γίνονται παγκοσμίως. Οι πολίτες βάσει του “Δικαιώματος να Γνωρίζω” πρέπει να ενημερωθούν για τους επικείμενους κινδύνους για την υγεία τους και να μην τους ξεγελάτε ως ιθαγενείς με ψεύτικα στολίδια, και στο τέλος να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θέλουν ή όχι την τεχνολογία στην πόλη τους ή την γειτονιά τους. Και δεν υπάρχουν “διεθνή και ευρωπαϊκά” πρότυπα, υπάρχει η μόνο η λαϊκή βούληση!

Επί πλέον, όπου η πλειοψηφία συμφωνεί η γειτονιά τους να μετατραπεί σε ηλεκτρομαγνητικό δίχτυ αράχνης, να υποχρεούνται οι εταιρείες να θωρακίζουν τα σπίτια εκείνων που δηλώνουν ότι πάσχουν από το σύνδρομο Ηλεκτρομαγνητικής Υπερευαισθησίας και δεν είναι κάτοχοι κινητών και χρήστες wifi!

Υπόψη ότι τα θεσμοθετημένα όρια του ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή τα 100μW/m2, βάσει μελετών ΔΕΝ ισχύουν για την διάρκεια του ύπνου, και προτείνουν ως ασφαλή όρια το 1/10 των τιμών, δηλαδή, τα 10μW/m2

Άρθρο 11 – Περιορισμοί για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας

4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης , ως και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καταρτίζονται και κυρώνονται τεχνικές οδηγίες και τεχνικοί κανονισμοί που αφορούν στην εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σε περιοχές ή / και υποδομές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά:
• Σε αρχαιολογικούς χώρους, πλησίον μνημείων, σε ιστορικά κέντρα πόλεων
• Σε περιοχές που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία
• Σε προστατευόμενες περιοχές ή σε περιοχές του δικτύου Natura 2000
• Σε κρίσιμες για την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποδομές

Το έργο της κατάρτισης των τεχνικών οδηγιών και τεχνικών κανονισμών δύναται να ανατίθεται στο σύνολό του ή εν μέρει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Μέχρι την δημοσίευση των ανωτέρω οδηγιών και κανονισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω περιοχές/υποδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ως και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Ειλικρινά, ή τα δικά μας Ελληνικά πάσχουν, ή εσείς δεν κατανοείτε τι λέτε. Πρώτα γίνεται η εγκατάσταση και λειτουργία, και … μετάαα οι τεχνικές οδηγίες. Τι σόι νόμος είναι αυτός; Ατζέντα 21 – “Βιώσιμη Ανάπτυξη”, και το βιώσιμη ανάπτυξη αφορά μόνο τις εταιρείες και όχι το περιβάλλον ή τα έμβια όντα. Παρεμπιπτόντως ο Πύργος του ΟΤΕ είναι παρκαρισμένος σε περιοχή Natura 2000 εδώ και έτη φωτός και αναβαθμίζεται κάθε τόσο χωρίς καν να έχει πάρει άδεια από το 2011. Αυτές τις περιπτώσεις θέλετε να νομιμοποιείσετε;

Άρθρο 12 – Oργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (Πάρκα Κεραιών)

Θα προτείναμε όπως και οι άλλοι σχολιαστές κάποιες αποστάσεις ασφαλείας από τις κατοικημένες περιοχές, αλλά το θεωρούμε μάταιο. Τα πάντα έχουν να κάνουν με την ισχύ της ακτινοβολίας, αυτό έχει δείξει η πείρα μας από τον πύργο του ΟΤΕ στο Πήλιο και το εν λόγω πάρκο, γι’ αυτό και επιμένουμε να υπάρχει μόνιμος έλεγχος από τοπικούς φορείς, όπως Περιφέρεια και Δήμοι -κι ακόμα γιατί όχι;- να εξοπλιστούν με μηχανήματα και τεχνογνωσία οι τοπικές αστυνομίες οι οποίες μέχρι τώρα είναι επίσης υπεύθυνες και για παραβάσεις ηχορύπανσης.

Άρθρο 14 – Έλεγχοι

1. Οι έλεγχοι των κατασκευών κεραιών, των δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων γίνεται από τις κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:
(α) Οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον κατασκευών κεραιών πραγματοποιούνται από την Ε.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 15 του παρόντος.

Να γίνονται σε τακτική βάση (τουλάχιστον 3μηνιαία) που πρέπει να ορίσει ο νόμος και σε διαφορετικές ώρες και καιρικές συνθήκες, καθώς παρουσιάζονται μεγάλες αποκλείσεις ανάλογα με την ατμοσφαιρική σύνθεση, αλλά και ώρες χρήσης. Επίσης να είναι σε άμεση ανταπόκριση των πολιτών όταν υπάρχουν καταγγελίες. Να υπάρχει δημόσια ανακοίνωση πότε θα γίνουν οι μετρήσεις και να μπορούν σε αυτές να συμμετάσχουν τοπικοί φορείς, και σύλλογοι. Διαύγεια και συνεργασία.

Άρθρο 15 – Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο νέο πλαίσιο

Τα πρόστιμα που αναφέρετε για τις παραβάσεις (500 ευρώ), είναι όσα χαλούν οι εταιρείες για τον εβδομαδιαίο τους καφέ. Τα κέρδη από την λειτουργία των παράνομων κεραιών όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολλά περισσότερα. Με λίγα λόγια, τους κάνετε τα μούτρα κρέας. Και κάποια στιγμή πρέπει να κατανοήσουμε ότι θέματα δημόσιας υγείας δεν εξαγοράζονται ούτε με 500 ευρώ, ούτε καν με 500.000 ευρώ. Το πιο απλό θα είναι να τους απαγορευτεί η οποιαδήποτε εγκατάσταση στο μέλλον, και τέλος. Αυτό το “ζύγιασμα” του πληρώνω αλλά σκοτώνω των πολυεθνικών κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει.

Άρθρο 16 – Έλεγχοι Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Το παράβολο των 220 ευρώ που πρέπει να καταβάλουν ετησίως οι εταιρείες για τον έλεγχο της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας είναι εντελώς γελοίο. Κάντε το μηνιαίως για να είμαστε εντάξει. Και ο λόγος είναι όπως προείπαμε, όχι ότι πρέπει να γίνεται μόνο έλεγχος μιας κεραίας αν λειτουργεί ή όχι στα επιτρεπτά όρια, αλλά και τι επιβάρυνση φέρει συνδυαστικά με την υπόλοιπη ακτινοβολία όπου αυτή είναι τοποθετημένη -δημόσιο wifi, οικιών, τραπεζών, καφέ κλπ. Όσο για το αν χρειάζεται κάποια κεραία κοντά στα σχολεία, η απάντηση είναι φυσικά και όχι, αφού τα κινητά έχουν απαγορευτεί στα σχολεία με απόφαση του υπ. Παιδείας. Είναι και πρέπει να παραμείνει χώρος προστατευμένος.

Τονίζουμε για πολλοστή φορά, ότι θα πρέπει να μπορούν στους ελέγχους να συμμετέχουν και οι πολίτες με τους φορείς τους ή ακόμα και ως φυσικά πρόσωπα από τη στιγμή που έχουν έννομο συμφέρον, χωρίς φυσικά το αίτημα τους να απαιτεί κάποια χρηματική επιβάρυνση.

Όσο για την “απόσταση ασφαλείας μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών”, η απόσταση πρέπει να φθάσει τουλάχιστον το ένα χιλιόμετρο, ενώ οι “τιμές” θα πρέπει να γίνει ένα ξεχωριστό θέμα επαναπροσδιορισμού τους, ειδικά για τις βραδινές ώρες. Όπως επισημαίνει ο ΙΣΑ αλλά και άπειρες πρόσφατες μελέτες ειδικών, η μη ιονίζουσα ακτινοβολία κατά την διάρκεια του ύπνου είναι περισσότερο επιβλαβής.

Άρθρο 17 – Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)

Στην ΚΥΑ επιβάλλεται να προστεθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και το Υπουργείο Υγείας, ενώ στο « Δίκτυο» επιβάλλεται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι να έχουν λόγο και ως προς τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των αναγκαίων μετρήσεων.

Άρθρο 18 – Κυρώσεις

Κάποιοι σχολιαστές αναφέρουν “Η απειλή μεγάλων προστίμων και χρηματικών ποινών είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπισθεί η ασυδοσία και οι παρανομίες των εταιρειών”. Δυστυχώς δεν είμαστε υπέρ αυτής της άποψης, καθώς όπως προείπαμε δεν κοστολογείται η δημόσια υγεία. Ειδικά όταν ακόμα η επιστημονική κοινότητα δείχνει διχασμένη στο θέμα της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, ο ΠΟΥ να το παίζει Πόντιος Πιλάτος με το “πιθανά καρκινογόνο” και επί έτη να μας λένε “απαιτούνται περισσότερες μελέτες”. Αφήνει υπογραφή ο καρκίνος; Γνωρίζουμε τα αίτια της παγκόσμιας έξαρσης υπογονιμότητας και κατάθλιψης (άρα και αυτοκτονιών) που πετάνε ένα γενικό και αόριστο “οφείλεται σε περιβαλλοντικούς λόγους”;

Η Johnson & Johnson και η Monstanto με το Roundup της πληρώνουν κάθε τόσο εκατομμύρια αποζημιώσεις σε θύματα των καρκινογόνων προϊόντων τους και ωστόσο εξακολουθούν να μην τους έχουν απαγορευτεί. Ζούμε στην εποχή της εταιρικής διακυβέρνησης κι αυτό πλέον από τους πολίτες δεν είναι αποδεκτό.

Ως εκ τούτου, εκτός από τα πρόστιμα και τις ποινές που σαφώς θα πρέπει να είναι πιο αυστηρές, η μοναδική κύρωση που θα πονέσει είναι ο “αιφνίδιος θάνατος” του παραβάτη, δηλαδή η αφαίρεση της κεραίας με έξοδα του και η απαγόρευση επανεγκατάστασης της. Αν δε μια εταιρεία κάνει σειρά παραβάσεων, να της ακυρωθεί η άδεια λειτουργίας. Τα δε έσοδα των αποζημιώσεων που θα πηγαίνουν στο δημόσιο, να διατίθενται για τους πολίτες σε έργα υποδομής -σχολεία, πάρκα κλπ- και στην θωράκιση των σπιτιών ατόμων με ειδικές ανάγκες, ατόμων με σύνδρομο Η/κής Υπερευαισθησίας, σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών και γηροκομείων.

Άρθρο 19 – Λειτουργία της Πληροφοριακής Υποδομής

Χρειάζεται άμεση επανεξέταση των εθνικών μας ορίων, και ειδικοί νόμοι για την χρήση της ασύρματης τεχνολογίας κατά την διάρκεια της νύχτας. Το σποτάκι της cosmote έβαλα σε όλο μου το σπίτι wifi και τώρα έχω βάλει στο μάτι του γείτονα, είναι αν μην τι άλλο απαράδεκτο. Μετρήσαμε και καταγράψαμε μια σειρά άρθρων και παραγράφων που παραβιάζει η ασύρματη τεχνολογία, μη λαμβάνοντας υπόψη τις ευαίσθητες ομάδες και το άσυλο της κατοικίας. Κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασφάλειας αλλά και ιδιωτικότητας.

Η «έξυπνη» τεχνολογία παραβιάζει πολλά άρθρα του Συντάγματος

Επίσης ζητάμε να γίνουν ειδικά σεμινάρια στα σχολεία, για την ορθή χρήση των κινητών, wifi, σύμφωνα με όσα ορίζουν ο ΙΣΑ και άλλοι ιατρικοί σύλλογοι.

Άρθρο 20 – Μεταβατικές διατάξεις

2. Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.
3. Εκκρεμείς διαδικασίες επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ, ολοκληρώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα κατά το χρόνο τέλεσης της παράβασης νομοθεσία.

Το θέμα του πύργου ΟΤΕ στο Βόλο επείγει, και θα πρέπει να λυθεί… χθες! Είναι 6 μήνες τώρα που έχουμε κάνει τις καταγγελίες μας στο υπουργείο σας, στο Περιβάλλοντος και στη συνέχεια στο Υγείας, ενώ στους ίδιους στείλαμε εξώδικο. Μας υποσχέθηκαν θα έρθουν για μετρήσεις, μετά ότι θα στείλουν πανεπιστημιακό συνεργείο, αλλά ακόμα τίποτα. Ζητάμε άμεσα μέτρα, κι όταν λέμε άμεσα, εννοούμε εντός τουλάχιστον 2 εβδομάδων από σήμερα. Το επόμενο βήμα είναι ο έννομος δρόμος προς κάθε υπεύθυνο, εις εκ των οποίων είστε και εσείς.

Άρθρο 22 – Κωδικοποίηση Νομοθετικού Πλαισίου Αδειοδότησης και Ελέγχου Κατασκευών Κεραιών

Να σταματήσουν οι νέες τοποθετήσεις κεραιών μέχρι την κωδικοποίηση του νόμου. Αλλά αυτό που απαιτούμε κύρια, είναι να παγώσουν οι όποιες εργασίες της εγκατάστασης της 5G όπου αυτή έχει προγραμματιστεί, ώστε να δοθεί η ευκαιρία α) να ενημερωθεί το κοινό επαρκώς και β) να δηλώσει αν την αποδέχεται ή όχι. Αλλιώς παραβιάζεται/ε το μισό μας Σύνταγμα!

Επιβιώνουμε

Επιβιώνουμε

Ακολουθείστε μας!

Κατηγορίες

Διακήρυξη του Κινήματος Επιβιώνουμε

Σελίδα στο facebook